Veiklos sritys

Misija – teikti saugias, kokybiškas,  kvalifikuotas , atitinkančias pacientų poreikius, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Vizija:

1. Gerinti pacientų sveikatą, vykdyti ligų profilaktiką , laiku suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Atnaujinti įstaigos materialinę bazę, sudarant  geras darbo sąlygas dirbantiesiems ir pacientams, diegti naujas diagnostikos ir gydymo technologijas.