Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Kilus konfliktui tarp paciento ir medicinos personalo, pacientas turi kreiptis į įstaigos vadovą, kuris konfliktą išsprendžia vietoje.

2. Jeigu paciento šis sprendimo būdas netenkina, jis raštu informuoja įstaigos vadovą apie kilusį konfliktą ar nepasitenkinimą.

3. Vadovas, gavęs paciento raštišką skundą, atsižvelgdamas į skundo motyvus (neteisingas gydymas, medicinos etikos pažeidimai) išnagrinėja skundą.

4. Skundas turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpą laiką. Atsakymas pacientui apie skundo nagrinėjimo rezultatus pranešamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

5. Jeigu šis konflikto sprendimo būdas paciento ar jo atstovo netenkina, jis gali kreiptis į valstybines institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja VšĮ Jiezno PSPC (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos).