Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras prijungiamas prie Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro

Informuojame, kad Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras prijungiamas prie Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, vykdomas reorganizavimas prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

 

Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro teisės ir pareigos pereina Viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau kaip iki veiklą tęsiančio juridinio asmens pakeistų įstatų įregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras (kaip juridinis asmuo) baigiamas reorganizavimo būdu (be likvidavimo procedūros) ir pasibaigia nuo išregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre dienos.

 

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens pavadinimas Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras
Juridinio asmens kodas 170798787
Juridinio asmens buveinės adresas Prienų g. 15, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.
Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246)
Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225)
Pastabos Veikla baigiama

 

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens pavadinimas Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras
Juridinio asmens kodas 290161560
Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus g. 5, Jieznas, Prienų r. sav.
Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246)
Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225)
Pastabos Veikla tęsiama

 

Reorganizavimo sąlygas, veiklą tęsiančio juridinio asmens pakeistų įstatų projektą ir praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius galima peržiūrėti (susipažinti) nuo 2021 m. kovo 22 d. adresu Vilniaus g. 5, Jieznas, Prienų r.sav. Ir įstaigos tinklalapyje www.jieznaspspc.lt.

 

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JIEZNO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI